O nas

Założenia Partnerstwa „Polska Bez Dymu”

Partnerstwo „Polska Bez Dymu” zostało zawiązane w celu integracji sił środowisk naukowych, eksperckich oraz społecznych. Nowoczesna ochrona zdrowia wymaga wielosektorowych i skutecznych działań, często znacznie wykraczających poza środowiska medyczne. Dlatego Partnerstwo zrzesza wszelkie organizacje, które postrzegają zdrowie w kontekście dobra publicznego, oraz kierują się etyczną i profesjonalną postawą. Partnerstwo deklaruje wolę podejmowania wszelkich działań, które doprowadzą do maksymalnego ograniczenia zjawiska używania wyrobów tytoniowych w Polsce i tym samym eliminacji związanych z nim ogromnych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Ponadto ma na celu wspieranie zmian legislacyjnych oraz uczestnictwo w debacie publicznej. Metody działań Partnerstwa opierają się na najlepszych, dostępnych dowodach naukowych.

Okoliczności zawiązania Partnerstwa „Polska Bez Dymu”

Partnerstwo zostało zawiązane z uwagi na fakt, że tytoń zabija na świecie więcej osób niż gruźlica, wirus HIV/AIDS i malaria razem wzięte. Przewiduje się, że w następnych 20 latach na skutek używania tytoniu globalne straty w ludziach wzrosną do ponad 8 milionów rocznie. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że jeżeli nie zostaną podjęte radykalne środki, epidemia tytoniu w XXI wieku może zabić ponad miliard ludzi. W Polsce z powodu czynnego i biernego palenia umiera 78 000 osób, tj. 16 razy więcej, niż ginie w wyniku wypadków drogowych.

Inicjatorzy

Inicjatorami Partnerstwa „Polska Bez Dymu” są Stowarzyszenie MANKO oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych. Należą do sektora organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia publicznego. Obie od lat angażują się w działania zmierzające do ochrony zdrowia. Ściśle współpracują zarówno z instytucjami publicznymi (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny), jak i międzynarodowymi (Światowa Organizacja Zdrowia, Bloomberg Fundation, World Lung Fundation, Tobacco Free Kids). Ich przedstawiciele są specjalistami w zakresie działań zmierzających do ograniczenia konsumpcji tytoniu. Uczestnictwo w szeregu międzynarodowych szkoleń z zakresu Tobacco Control gwarantuje wysoką jakość podejmowanych przez nich działań oraz daje gwarancję spójności proponowanych rozwiązań z uznanymi na całym świecie metodami.